Vad innebär det att delta i CREAT-studien?  

När du och din tvillingsyster har bestämt er för att tacka ja till att vara med i studien lämnar ni först ert samtycke här.

Studien är sedan uppdelad i tre delar där du:   

  1. Ombeds att skicka in ett salivprov och besvara webbenkäter  
  2. Ombeds att delta i två telefonintervjuer  
  3. Bjuds in till Karolinska Institutet/sjukhuset för själva studiedygnet då du kommer att gå igenom olika undersökningar och tester.  

Studiedygnet inleds kl. 8:30 dag 1 och avslutas kl. 14:00 dag 2.  Studiedygnen infaller alltid under måndag-tisdag eller torsdag-fredag . Ni kommer en och en på besöket. 

* Funktionell MR (fMRI) = Magnetkameraundersökning över din hjärna. Under tiden som du ligger i MR-kameran får du titta på bilder och svara på frågor med hjälp av en knappbox.

Under studiedygnet sker följande:  

  • Du kommer att göra olika psykologiska och kognitiva tester  
  • Du kommer att göra en mätning av din kroppssammansättning med hjälp av en röntgenmetod som kallas DXA   
  • Du kommer att göra två MR-undersökningar av hjärnan  
  • Du kommer att vara fastande under ca 18 timmar (från kl. 18:30 dag 1 till ca 13:00 dag 2)   
  • Du kommer att lämna blodprov och urinprov vid tre tillfällen  
  • Du kommer att göra en mikrodialys, vilket är en mätning av den kemiska miljön i fettvävnaden precis under huden på magen. Den lilla slangen som mäter dina värden sätts på plats under lokalbedövning och gör inte ont.