Om CREAT

CREAT står för Comprehensive Risk Evaluation for Anorexia nervosa in Twins och är en forskningsstudie om faktorerna bakom anorexia nervosa.

I CREAT-studien försöker vi ta reda på vilka roller genetiska, miljöepigenetiska, neurokognitiva, endokrinologiska och psykologiska faktorer spelar vid insjuknandet i anorexia, samt vad som gör sjukdomen svårbehandlad.

Studien är den första i sitt slag där syftet är att bidra till ökad förståelse för sjukdomens kärna, d.v.s. vad det är som leder till insjuknandet och vad som gör att sjukdomen ofta blir svår och långvarig. Genom vår studie hoppas vi kunna bidra till att förebygga att personer insjuknar och medverka till att patienter erbjuds bättre behandlingsalternativ.

Studien är en tvillingstudie där alla som deltar är enäggstvillingar: den ena tvillingen är eller har varit sjuk i anorexia nervosa medan den andra tvillingen aldrig har varit sjuk i någon ätstörning. Tvillingparen jämförs med varandra och med en frisk, oberoende kontrollgrupp som också den består av enäggstvillingar.