Om CREAT

CREAT står för Comprehensive Risk Evaluation for Anorexia nervosa in Twins och är en forskningsstudie om faktorerna bakom anorexia nervosa.

I CREAT-studien försöker vi ta reda på vilken roll specifika genetiska, miljöepigenetiska, neurokognitiva, endokrinologiska och psykologiska faktorer spelar vid insjuknandet i anorexia och gör den svårbehandlad.

Studien är den första i sitt slag där syftet är att bidra till att öka förståelsen för det som är sjukdomens kärna, dvs vad det är som leder till insjuknandet och vad som gör att sjukdomen ofta blir svår och långvarig. Genom vår studie hoppas vi kunna bidra till att förebygga att personer insjuknar i anorexia och medverka till att de sjuka erbjuds bättre behandlingsalternativ.

Studien är en tvillingstudie där alla som deltar är enäggstvillingar där den ena tvillingen är eller har varit sjuk i anorexia nervosa och den andra tvillingen aldrig har varit sjuk i någon ätstörning. Tvillingparen jämförs med varandra och med en frisk, oberoende kontrollgrupp som också den består av enäggstvillingar.