Frågor och svar

MITT DELTAGANDE 

Kan jag delta även om jag aldrig har haft en ätstörning?

Ja, det kan du. Vi behöver även kontrollpersoner i den här studien. Så är du enäggstvilling och ni båda syskon vill vara med så är ni väldigt viktiga för den här studien.  

Kan jag delta om jag har eller har haft en annan ätstörning än anorexia nervosa? 

Nej, det kan du inte. I den här studien är det endast anorexia nervosa vi studerar. På Center for Eating Disorders Innovation (CEDI) vid KI finns information om andra studier som du skulle kunna vara med i.

Kan jag gå med i studien om jag är under 18?

Nej, vi har en undre åldersgräns på 18 år för att kunna vara med i studien. 

Kan jag gå med i studien om jag ammar eller är gravid?

Nej, du kan inte vara med i studien under tiden du är gravid eller ammar. Men du kan ändå anmäla ditt intresse så kontaktar vi dig längre fram för att se om du då har möjlighet att delta.  

Kan jag och min tvåäggstvilling vara med i studien?

Nej, för att vara med i den här studien behöver du vara enäggstvilling. 

Är studien bara för kvinnor, eller kan män också delta?

Bara kvinnor kan delta i den här studien.  

Kan jag ändra mig om att delta i CREAT?

Ja. Du har alltid rätt att ångra dig och dra dig ur studien när som helst. Du behöver inte uppge något skäl.  

Vad händer om jag själv vill delta men min tvillingsyster inte vill det?

Då kan du tyvärr inte vara med eftersom vi behöver er båda.  

Görs besöket tillsammans eller en och en?

Ni gör besöket i Stockholm en och en. Vi har full förståelse för att det kan vara önskvärt att göra besöket tillsammans, men tyvärr har vi inte praktiska möjligheter för att ta emot båda samtidigt. Du blir väl omhändertagen av vår studiekoordinator och annan personal som kommer att finnas till hands under hela besöket.  

Jag bor långt ifrån Stockholm – hur tar jag mig till Stockholm för själva besöket?

Vi bokar resa och eventuell hotellövernattning natten innan besöket. Ni behöver inte tänka på någonting. Vi står förstås för alla kostnader.  

 

MINA PROVER OCH INSAMLADE DATA  

Får jag information om mina resultat?

Resultaten på dina prover och tester analyseras på gruppnivå och vi kommer tyvärr inte att kunna delge dig alla dina resultat. Däremot kommer vi att kontakta dig om vi ser något som inte är inom normalnivåerna. Vi kommer då att uppmana dig att kolla upp detta hos t.ex. din vårdcentral.  

Hur skyddar ni mina uppgifter?

Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig inom studien kommer att förses med en unik kod så att du inte direkt kan identifieras. Alla uppgifter skyddas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Bearbetning av uppgifterna kommer att ske utan att du som enskild person direkt kan identifieras. 

Hur tar jag saliv- och avföringsprov?

Vi kommer att skicka ut kit för respektive prov till dig med instruktioner och material. Båda proverna är enkla och går snabbt att göra. Med utskicket så får du också ett adresserat, för-frankerat svarskuvert som du lägger provet i och sedan lägger på brevlådan.  

Hur kommer mina intervjuer, enkätsvar, biologiska och genetiska provsvar, och bilder från magnetkameraundersökningen att användas?

För att hjälpa oss förstå vilka bakomliggande biologiska och miljömässiga faktorer som bidrar till utvecklingen av anorexia nervosa så kommer all insamlad data i studien att analyseras av våra involverade forskare. Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå och inga resultat kommer direkt att kunna kopplas till dig som individ.