Nio sanningar om ätstörningar

Det finns många myter om ätstörningar och vilka som drabbas. Se videon nedan för “Nio sanningar om ätstörningar” skrivna av professor Cynthia Bulik som är en framstående forskare inom ätstörningar och projektansvarig för CREAT-studien.

 

Sanning 1 Många individer med ätstörningar ser friska ut även om de kan vara mycket svårt sjuka.
Sanning 2 Familjer får inte skuldbeläggas. De kan snarare vara en mycket värdefull tillgång i behandlingsarbetet.
Sanning 3 En ätstörningsdiagnos är en hälsokris som stör både individens och familjens möjligheter att fungera.
Sanning 4 Ätstörningar är inte val utan allvarliga tillstånd som påverkas av biologiska faktorer.
Sanning 5 Ätstörningar kan drabba alla oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, kroppsform, vikt, sexuell läggning och socioekonomisk status.
Sanning 6 Ätstörningar är förknippade med förhöjd risk för både suicid och medicinska komplikationer.
Sanning 7 Arvs-och miljöfaktorer spelar en viktig roll i utvecklandet av ätstörningar.
Sanning 8 Vem som drabbas av ätstörningar styrs inte enbart av gener.
Sanning 9 Det går att bli helt frisk från ätstörningar. Tidig identifikation och behandling är viktigt.