Vad är anorexia nervosa?

Anorexia nervosa, även kallat anorexi, är en komplex och allvarlig sjukdom som kännetecknas av markant viktnedgång, beteenden som motverkar viktökning och vanligtvis en skev kroppsuppfattning. Sjukdomen resulterar ofta i allvarliga psykologiska och fysiologiska konsekvenser som kan vålla stort lidande både för den drabbade och den drabbades omgivning.  

Gemensamt för personer med anorexi är en stor upptagenhet av mat, ätande, vikt och kroppsform. Ofta blir dessa faktorer avgörande för hur personen värderar sig själv. Många upplever en stark rädsla för att gå upp i vikt och försöker därmed kontrollera eller kompensera för sitt matintag. Det kan till exempel handla om extrem bantning, tvångsmässig träning eller metoder för att kompensera efter en måltid. 

En stor del av sjukdomen består dock av personens egna tankar och känslor kring mat, ätande och sin egen kropp. För en person med anorexi tar dessa tankar oerhört mycket utrymme och tid i hens liv. Många med anorexi drar sig undan från andra och blir alltmer isolerade. Det är också vanligt att vara självkritisk och att ställa höga krav på sig själv. 

I nuläget vet vi att det finns många bakomliggande orsaker till anorexi, och att det ofta är flera av dessa orsaker i samband som leder till sjukdomen. Några av riskfaktorerna för att utveckla anorexi under sin livstid är:  

  • Vissa personlighetsdrag, såsom negativ självbild, överdriven noggrannhet, höga ambitioner och perfektionism 
  • Deltagande inom idrotter där kropp och prestation framhävs, såsom dans, gymnastik och konståkning 
  • Negativa, stressiga eller traumatiska livshändelser, exempelvis skilsmässa, övergrepp, mobbning, eller erfarenhet av alkohol- eller drogmissbruk inom familjen 

Utöver dessa riskfaktorer så vet vi att anorexi är ärftligt, det vill säga att en persons gener till viss del avgör sannolikheten för att bli sjuk. 

Även om många människor provar olika dieter och träningsformer för att gå ner i vikt eller för att försöka förändra sin kropp, så utvecklar långt ifrån alla en ätstörning. Det är när tankar om mat, ätande och kroppsform dominerar ens liv och påverkar ens välmående, hälsa och sociala samvaro som det kan vara fråga om en ätstörning. 

Det är viktigt att veta att man kan bli frisk från anorexi och att det finns hjälp att få. Om du misstänker att du själv eller någon i din närhet lider av anorexi uppmuntrar vi dig att läsa mer om vård och stödorganisationer här. Ingen ska behöva känna sig ensam i sitt lidande.