Var söker jag hjälp?

Om du eller någon i din närhet har drabbats av anorexi är det viktigt att veta vart du kan vända dig för att få hjälp. Här hittar du länkar till vårdoch stödorganisationer som riktar sig till dig som lever med anorexi, misstänker att du har anorexi, eller är närstående till en person med anorexi.  

 

1177.SE 

På Vårdguiden hittar du information om olika typer av ätstörningar och när och var man ska söka vård. Det finns också information om depression, ångest, självskadebeteende och var man kan söka hjälp om man har självmordstankar.

 

ÄTSTÖRNING.SE 

På Ätstörning.se hittar du information om ätstörningar för allmänheten, patienter, anhöriga, skolor, tränare och behandlare. Här finns också information om specialiserad ätstörningsvård samt kontaktuppgifter till dessa enheter.

 

FRISK&FRI 

Frisk&Fri är en brukarorganisation för personer drabbade av ätstörningar och deras närstående. På Frisk&Fris hemsida hittar du information om ätstörningar för drabbade, närstående, samt personer som misstänker att de har en ätstörning. Här kan du också ta del av stödmail, stödchatt och stödtelefon, för både drabbade och närstående, där du kan prata med volontärer med egen erfarenhet av en ätstörning. Frisk&Fri erbjuder även öppna träffar och stödgrupper för drabbade och närstående. På hemsidan kan du också söka efter behandlingsenheter.

 

TJEJZONEN 

Tjejzonen är en stödorganisation för tjejer mellan 10 och 25 år. Hemsidan erbjuder ätstörningsrelaterat mail- och chattstöd via avdelningen Ätstörningszonen. Ätstörningszonen är riktad till ungdomar som har tankar kring mat, vikt, kropp, träning och kontrollbehov, eller som misstänker att de har en ätstörning.

 

UMO.SE 

UMO är en webbplats för Sveriges ungdomsmottagningar och riktar sig till ungdomar och unga vuxna mellan 13 och 25 år. På sidan ”Att må dåligt” finns information om ätstörningar, hur du söker hjälp om du har en ätstörning, och vad du kan göra om någon du känner har en ätstörning. Här finns även information om nedstämdhet, ångest, självskadebeteende och självmordstankar. Du kan använda UMO.se för att hitta din närmaste ungdomsmottagning.