Välkommen till CREAT!

CREAT är en unik studie där enäggstvillingar deltar och hjälper till att hitta svar på hur arv och miljö samspelar när sjukdomen utvecklas. Målet med vår forskning är att bidra med kunskap som kan leda till förbättrad vård och ökad förståelse för hur vi kan förebygga anorexia nervosa.

Till CREAT-studien har vi bjudit in enäggstvillingar där en i tvillingparet är eller har varit sjuk i anorexia nervosa och den andra tvillingen aldrig har varit sjuk i en ätstörning. Vi har även inkluderat kontrollpar utan erfarenhet av ätstörningar.

CREAT studien är nu avslutad och vi vill tacka alla 44 tvillingpar som har deltagit i studien genom att komma till Karolinska Institutet i Stockholm för att gå igenom ett studiedygn med oss. Vi vill också tacka alla er som visade intresse men som av någon anledning inte kunde genomföra studiedygnet. I vår deltstudie CREATIVe deltog dessutom 10 tvillingpar i en djupintervju via Zoom.

Nu påbörjas efterarbetet där vi under de kommande åren går igenom och analyserar alla insamlade data. Ett flertal forskare med expertis från olika vetenskapliga områden samverkar i analyserandet och resultaten kommer att presenteras på vetenskapliga möten och i granskade vetenskapliga tidskrifter. Vi kommer att uppdatera den här hemsidan allt eftersom resultaten blir tillgängliga.