Välkommen till CREAT!

Till CREAT-studien bjuder vi in enäggstvillingar där en i tvillingparet är eller har varit sjuk i anorexia nervosa och den andra tvillingen aldrig har varit sjuk i en ätstörning. Vi söker även kontrollpar utan erfarenhet av ätstörningar.

Målet med CREAT är att ta reda på vilka faktorer som spelar roll när en person drabbas av anorexia nervosa.

CREAT är en unik studie där enäggstvillingar deltar och hjälper till att hitta svar på hur arv och miljö samspelar när sjukdomen utvecklas. Målet med vår forskning är att bidra med kunskap som kan leda till förbättrad vård och ökad förståelse för hur vi kan förebygga anorexia nervosa.