Länkar

 

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av Europas största medicinska universitet.

Ki.se/CEDI

Forskningsgruppen CEDI:s hemsida på Karolinska Institutet.

Ätstörning.se

Ätstörning.se – Kunskapscentrum för ätstörningar – är en del av Centrum för psykiatriforskning Stockholm och bedriver kontinuerligt forskning relaterad till ätstörningar, samt utbildar och bidrar till vårdutveckling.

SCÄ

Stockholms centrum för ätstörningar.

RIKSÄT 

Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling.

Frisk & Fri

Riksföreningen mot ätstörningar.

1177/Vårdguiden

Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.