Delta i CREAT

Anorexia nervosa är en allvarlig sjukdom som drabbar många kvinnor och män i vårt samhälle. I dagsläget saknas kunskap om varför sjukdomen uppkommer och vad som gör att den i vissa fall är svår att bota. Det är dessa frågor vi vill finna svar på i CREAT, och DU kan göra en stor insats!

Vi söker er som är enäggstvillingar och där en av er har eller har haft sjukdomen anorexia nervosa. Vi söker också kontrollpar där ingen av er har eller har haft någon ätstörning. Båda tvillingarna behöver delta för att kunna vara med i studien.

Vilka kan delta i studien?

  • Kvinnor
  • 18-45 år
  • Enäggstvillingar
  • En av er har eller har haft anorexia nervosa
  • Ingen av er har eller har haft någon ätstörning (kontrollpersoner)

 Anmälan

Om ni vill delta i studien så kontaktar ni projektledare Annelie Billger via epost (annelie.billger@ki.se) eller via telefon (070-2517101).

 

Vad innebär det att delta i studien?