Varför är en forskningsstudie om anorexia nervosa viktig?

Anorexia nervosa är en sjukdom som kännetecknas av låg kroppsvikt, rädsla för viktökning och en uppenbar likgiltighet för hur allvarlig sjukdomen är. Anorexia nervosa förekommer hos ungefär 1 % av befolkningen, och drabbar kvinnor och män i alla åldrar.

Våra kunskaper om varför vissa personer får anorexia nervosa är idag ofullständiga, vilket försvårar utvecklingen av effektiv behandling, diagnostik och förebyggande åtgärder. I CREAT-studien strävar vi efter att ta reda på vilka bakomliggande biologiska och miljömässiga faktorer som orsakar anorexia nervosa. Resultatet av forskningen kommer att öka vår förståelse av sjukdomen och på sikt leda till effektivare behandling och förbättrad diagnostik.