Vad innebär det att delta?

Studien består av tre delar där tidpunkten för de olika delarna planeras i samråd med dig.

  1. Du tillfrågas om att lämna ett salivprov och besvara en webenkät
  2. Du tillfrågas om att delta i två telefonintervjuer
  3. Du bjuds in till vårt testcenter i Stockholm

De två dagarna på vårt testcenter i Stockholm inleds kl 08:30 dag ett och avslutas kl 14 dag två.

Under dessa dagar sker följande:

  1. Vi ber dig svara på frågeformulär och medverka i datoriserade psykologiska tester
  2. Vi ber dig vara med om en mätning av din kroppssammansättning med hjälp av en röntgenmetod som kallas DEXA
  3. Vi ber dig vara med om två MR-undersökningar
  4. Vi ber dig att fasta under ca 18 timmar
  5. Vi ber dig lämna blodprov före, under och efter fastan
  6. Vi ber dig vara med om en mätning av den ”kemiska miljön” i fettvävnaden precis under huden i magen. Den mätningen tar ca 20 timmar. Metoden kallas mikrodialys